Napędy i sterowania

HOME » Napędy i sterowania

 

Napędy i sterowania rolet zewnętrznych i antywłamaniowych to dynamicznie rozwijający się rynek w ostatnich latach. Dzięki wprowadzanym ulepszeniom i stosowaniu najnowszych technologii przeszliśmy w szybkim tempie ewolucję od sterowania roletami zewnętrznymi za pomocą przełączników kablowych poprzez sterowania radiowe do inteligentnych systemów wykorzystująch sieć internetową. Praktycznie stuprocentowa niezawodność pozwala zastosować sterowania rolet zewnętrznych i rolet antywłamaniowych w systemie io-homecontrol do stworzenia „domu inteligentnego”.


Poprzez współdzielenie nowego, dwukierunkowego protokołu radiowego io-homecontrol z innymi dużymi producentami wyposażenia domu, daje niezawodne i elastyczne rozwiązanie dla "domu inteligentnego", dostępne dla wszystkich. System io-homecontrol® dba o nieustanny rozwój funkcjonalności i upraszczanie czynności domowych. Home Motion to automatyka domowa stworzona na nowo – prosta, elastyczna i bezprzewodowa technologia dwukierunkowa, posiadająca zabezpieczenia najwyższej klasy.

 

Napędy i sterowania - schemat

 

Możliwość rozbudowy: dom staje się domem "io ready" od pierwszego urządzenia"


Dzięki io-homecontrol każdy może adaptować swoje urządzenia domowe we własnym tempie. Klient będzie mógł wyposażyć dom w pierwsze urządzenie w systemie "io" z pilotem. Może to być na przykład markiza na tarasie. Następnie będzie mógł sukcesywnie uzupełniać wyposażenie o zmechanizowane rolety lub inne urządzenia zgodne ze standardem io-homecontrol, dzieląc inwestycję na etapy.

 

Napdy i sterowania rolet

 

 

 

 

 

 

Dostępna i łatwa w użyciu technologia

 

Urządzenia io gwarantują łatwy dostęp do inteligentnej automatyki, biorąc pod uwagę niskie koszty instalacyjne, elastyczność, prostą i łatwą do zrozumienia obsługę. Każdy mieszka na swój sposób, dlatego proste ustawienia ułatwiają dostosowanie systemu do codziennego rytmu życia.

 

 

Napędy i sterowania rolet

 

 

 

Dla tych wszystkich, którzy cenią sobie sterowania klasyczne pozostajemy z propozycją rozwiązań o najwyższej niezawodności i prostocie obsługi.

 

Przez całą dobę ... Inteo Uno

Schemat Inteo Uno
Za pomocą sterowań inteo Uno można sterować pojedynczą roletą przez naciśnięcie przycisku lub w pełni automatycznie.
Zdecyduj sam:
Inis Uno, Inis Duo, Memoris Uno czy Chronis Uno

 

Inis UnoInis Uno
Inis DuoInis Duo
Memoris Uno Memoris Uno
Chronis UnoChronis Uno

 

Za pomocą przełącznika inteo Inis Uno i Inis Duo można sterować roletą wg indywidualnych potrzeb. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk Inis Uno, aby roleta została podniesiona, opuszczona lub zatrzymała się w dowolnym miejscu.Dokładnie tak samo funkcjonuje Inis Duo z tym jednak wyjątkiem, że za jego pomocą możemy sterować dwiema roletami.

 

Memoris Uno potrafi jeszcze więcej. Jest przełącznikiem z 24-godzinną pamięci. Po przyciśnięciu zapamiętuje on godzinę wysyłania polecenia otwarcia lub zamknięcia rolety i powtarza je w 24-godzinnym rytmie. Oznacza to, że bez względu na to czy jesteś w domu czy nie roleta zostanie automatycznie, o stałej porze podniesiona lub opuszczona. Aby zmienić te godziny wystarczy wyłączyć automatykę.


Memoris Uno oferuje ponadto możliwość ustawienia dwóch dowolnych pozycji komfortowych.

Dzięki zastosowaniu przełącznika automatycznego Chronis Uno rolety poruszają się automatycznie. Otwiera on i zamyka je dokładnie i niezawodnie według nastawionego programu. Opcją jest czujnik z automatyki słoneczno-zmierzchową, który sam decyduje o zamknięciu lub otwarciu rolet. Dodatkowy program 'Cosmic' steruje siłownikami według zmieniających się czasów wschodu i zachodu słońca.


Nawet w momencie braku prądu Chronis Uno nie traci zaprogramowanych wcześniej ustawień przez okres do 10 dni.

 

 


 

 

Jedno do wszystkich... Inteo IB Schemat Inteo IB

Centralis Uno IBCentralis Uno IB
 


Inteo IB jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku, gdy trzeba sterować wszystkimi roletami z jednego miejsca. Można to zrobić przez naciśnięcie przycisku lub w pełni automatycznie. Inteo IB daje możliwość sterowania każdej z rolet pojedynczo.

 

Sterowanie centralne jest dobrym rozwiązaniem, jednak jeszcze lepszym jest dodatkowa możliwość sterowania każdej z rolet pojedynczo. Inteo IB daje możliwość odłączenia poszczególnych rolet z centralnego systemu sterowania przez wyłączenie automatyki i sterowanie roletą niezależnie za pomocą Centralisa Uno IB.

 

Chronis IBChronis IB

Inteo IB steruje wszystkimi roletami jednocześnie z jednego sterownika. Do tego rodzaju sterowań należy Chronis IB posiadający funkcje przełącznika czasowego lub dodatkowa czujnika słoneczno-zmierzchowego. Chronis IB steruje roletami samodzielnie. Podnosi je lub opuszcza zgodnie z wcześniej zaprogramowanymi godzinami a program Cosmic uwzględnia również zmieniające się godziny wschodu i zachodu słońca w ciągu całego roku. Chronis IB można obsługiwać także manualnie.


Chronis IB pracuje w ciągu dnia i nocy. Nawet wtedy gdy nikogo nie ma w domu. Dzięki wbudowanemu programowi Security następuje losowe przesunięcie godziny otwarcia i zamknięcia rolet do ok. 15 min. Pozwala to stworzyć wrażenie obecności domowników.

 

 

 

... po prostu inteo: Chcesz sterować roletami centralnie lub pojedynczo? Zdecyduj się na inteo.

 

 

 


 

 

Właściwa częstotliwość... Inteo RTS Schemat Inteo RS

 

Za pomocą inteo RTS można sterować roletami centralnie lub każdą oddzielnie. Można tworzyć grupy np. sterować oddzielnie roletami znajdującymi się po wschodniej i po zachodniej stronie budynku. Można sterować z różnych punktów i zmieniać je dowolnie, według życzenia istnieje wiele możliwości. Zbędne jest przy tym okablowanie, gdyż inteo RTS jest sterowaniem radiowym. Każda roleta posiada swój odbiornik, do którego docierają sygnały wysyłane za pomocą pilota lub innego układu sterującego.

 

 


 

 Nastawione na odbiór: LT 50 RTS i Centralis Indoor RTS.

  

 

LT 50 RTSLT 50 RTS
Cantralis Indoor RTSCantralis Indoor RTS

Inteo RTS daje dwie możliwości przy wyborze odbiornika:

 

LT 50 RTS z wbudowanym odbiornikiem lub Centralis Indoor RTS, który zostaje umieszczony w pobliżu siłownika w puszce podtynkowej.

 

Każdy z tych odbiorników steruje roletami niezawodnie według poleceń wysyłanych ze sterowania.

 

 

 


  


 

Wysyłanie poleceń drogą radiową: Centralis RTS, Telis 1 RTS i Telis 4 RTS.

 

Centralis RTSCantralis RTS

Polecenia wysyłane są za pomocą pilota lub nadajnika znajdującego się na ścianie. Przez naciśnięcie klawisza sygnały wysyłane są drogą radiową do odpowiedniego odbiornika.

 

Nadajnik Centralis RTS znajduje zastosowanie tam gdzie chcemy sterować pojedyncze siłowniki, ich grupy lub wszystkie na raz.

 

 

 

 

 

 

Telis 1 RTS i Telis 4 RTSTelis 1 RTS i Telis 4 RTS

Dodatkowo można sterować rolety za pomocą pilota jednokanałowego Telis 1 RTS lub czterokanałowego Telis 4 RTS.
Za pomocą pilota Telis 1 RTS można wysyłać sygnały do pojedynczego odbiornika lub centralnie do wszystkich odbiorników.
Telis 4 RTS stwarza możliwość sterowania pojedynczego, grupowego lub centralnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sterowanie automatyczne: Chronis RTS

 

Chronis RTSChronis RTS

Jeszcze bardziej komfortowym rozwiązaniem jest przełącznik czasowy, który wyśle sygnały do odbiorników o wcześniej zaprogramowanych porach. Uzupełnieniem nadajnika Centralis RTS jest Chronis RTS, który jest w pełni automatycznym sterowaniem do rolet. Zamyka i otwiera je zgodnie z zaprogramowanymi godzinami lub w zależności od stopnia nasłonecznienia. Chronis RTS pracuje nawet wtedy, gdy nikogo nie ma w domu. Dzięki wbudowanemu programowi Security następuje losowe przesunięcie godziny otwarcia i zamknięcia rolet o ok. 15 min. Pozwala to stworzyć wrażenie obecności domowników. Dodatkowy program Cosmic steruje siłownikami według zmieniających się w ciągu roku godzin wschodów i zachodów słońca.


Niezakłócony odbiór: Częstotliwość pracy i kod zmienny dynamicznie.

 
 

 

Stosując produkty z serii inteo można sterować roletami w promieniu ok. 20m, przez dwie masywne ściany z żelbetu.


Co dzieje się, kiedy w pobliżu znajduje się inne urządzenia wysyłające fale radiowe, takie jak telefony komórkowe lub bezprzewodowe? Częstotliwość pracy urządzeń serii inteo została tak dobrana, aby nie wchodzić w konflikt z innymi urządzeniami nadawczo-odbiorczymi.


Aby przypadkowe osoby nie mogły za pomocą swoich nadajników sterować roletami wyposażonymi w produkty inteo został opracowany specjalny kod zmienny dynamicznie, który ulega zmianie po wysłaniu każdego sygnału pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.


Prosty montaż, pełen komfort: Instalacja inteo RTS.


Dzięki inteo rolety można sterować drogą radiową. Montaż tych produktów nie wiąże się z kuciem ścian i prowadzeniem okablowania. Dzięki tym cechom produkty z serii inteo doskonale nadają się do montażu w już istniejących roletach.


... po prostu inteo: inteo RTS - bezprzewodowo, szybko i bez kucia ścian !